Składki za rok 2018

Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo, przypominamy o zapłaceniu składek za rok 2018 oraz zaległych do 31 marca 2018 roku. Jednocześnie informujemy, że zgodnie §19 pkt. 2 Statutu PTT, w przypadku nieopłacania składki przez okres 2 lat Zarząd Towarzystwa podejmuje decyzję o skreśleniu z listy Członków. Aby ponownie ubiegać się o przyjęcie w poczet Członków (zgodnie z §20 pkt. 5 Statutu) należy uzupełnić zaległe składki. Brak opłaconych składek uniemożliwia min. branie udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków PTT. 

Opłać Składkę


 

Dowiedz się więcej

Zarys Endokrynologii Klinicznej

Zarys endokrynologii klinicznej, książka napisana przez profesora Anhellego Syrenicza i jego zespół, jest podsumowaniem doświadczeń szczecińskiego ośrodka akademickiego z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć endokrynologii polskiej i światowej. 

 

 

 

 

 

 


 

Dowiedz się więcej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTT

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289080, niniejszym zawiadamiam, że zwołuje zgodnie z §27, § 28 i §53 Statutu Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego (”Zgromadzenie”) w pierwszym terminie na dzień 7 grudnia 2017 r. o godz. 13:00, a w przypadku braku kworum (zgodnie z §30 Statutu Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego)  w drugim terminie na dzień 7 grudnia 2017 r o godz. 13:15 w Copernicus Toruń Hotel Bulwar Filadelfijski 11- Sala Wykładowa.

Dowiedz się więcej