Baner

Opłaty i warunki udziału


Warunkiem udziału w Zjeździe jest:
 
  • prawidłowa rejestracja online
  • uiszczenie opłaty zjazdowej
OPŁATY Opłata wczesna
(do 26.06.2017)
Opłata standardowa
(do 11.10.2017)
standardowa 500 zł 650 zł
członkowie PTT 450 zł 600 zł
     
Opłaty jednodniowe    
26.10.2017 (czwartek) 250 zł 250 zł
27.10.2017 (piątek) 250 zł 250 zł
28.10.2017 (sobota) 100 zł 100 zł
 

Udział w koktajlu powitalnym 26.10.2017 - 0 zł
Udział w Gala Dinner 27.10.2017 - 200 zł


Warunki rezygnacji
Bezkosztowa rezygnacja z udziału w Zjeździe nie jest możliwa.
Do dnia 26.08.2017 można zrezygnować z udziału w Zjeździe ponosząc koszt opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł.
Rezygnację z udziału należy zgłosić do Biura Zjazdu drogą mailową na adres: 6zjazd@ptt.edu.pl